Giải bài tập Excel tổng hợp – Bài tập vận dụng các hàm excel cơ bản


IT For Student
Video này mình sẽ giải bài tập tổng hợp về các hàm, vận dụng dựa trên kiến thức đã trình bày ở các video trước đó. Mình hi vọng sẽ rất hữu ích cho các bạn.
Link tải file bài tập để thực hành theo video tại đây:

Tham gia nhóm Facebook để cùng giải đáp các thắc mắc nhé! Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng!

—– Liên hệ —–
👉 Email: [email protected]
👉 Link Facebook:
👉 Link Website:
👉 Link Tiktok:

—– Các bài học liên quan —–
+ Các hàm Countif, hàm Sumif (
+ Các hàm Countifs, hàm Sumifs (
+ Các hàm dò tìm Vlookup, Hlookup (
+ Các hàm dò tìm nâng cao Index kết hợp Match (
+ Các hàm cơ sở dữ liệu Dsum, Dmax (
+ Các hàm xử lý thời gian trong excel (
+ Các hàm logic trong excel (
+ Các hàm thống kê cơ bản (
+ Các hàm số học cơ bản (
+ Các hàm xử lý chuỗi (
+ Sắp xếp, trích lọc trong Excel (
+ Vẽ biểu đồ trong Excel (
+ Định dạng có điều kiện trong Excel (
+ Các chức năng thông dụng in ấn, đóng băng, bảo mật trong Excel (

—– Bố cục video —–
+ Hướng dẫn xem video hiệu quả 0:38
+ Giải bài tập số 01 1:10
+ Giải bài tập số 02 4:01
+ Giải bài tập số 03 10:35
+ Giải bài tập số 04 13:56
+ Giải bài tập số 05 17:34
+ Giải bài tập số 06 22:35
+ Giải bài tập số 07 27:31
+ Giải bài tập số 08 33:51
+ Giải bài tập số 09 39:26
+ Giải bài tập số 10 43:43

#ExcelCoban #GiaiBaiTapExcel #BaiTapExcelThongDung #HamThongKe #Itforstudent #Excelsinhvien #Excelnguoidilam #Hamthongkecoban #Hamthongkenangcao #HamXuLythongkeCoBan #HamXuLythongkeNangCao #Hamsumifcoban #Hamsumifnangcao #Hamcountifcoban #Hamcountifnangcao #GiaiBaiTapExcelCoban #GiaiBaiTapExcelNangCao

Nguồn: https://mindvietnam.com/

Xem thêm: https://mindvietnam.com/category/thu-thuat

Related Posts

This Post Has 38 Comments

  1. Thầy ra thêm bài tập để làm rồi sửa như thế này tiếp đi. Hi vọng có nhiều bài để tự ôn luyện và được sửa kĩ vậy mới biết mình sai ở đâu

Leave a Reply

© 2022 mindvietnam.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress