Live stream tối ngày 29/8/2021 : Ôn tập cơ lý thuyết phần tĩnh học và động học


Giải bài tập cơ lý thuyết phần tĩnh học (hệ vật) và phần động học (chuyển động song phẳng). Nắm vững phương pháp làm, tự tin viết các phương trình hình chiếu (lực, vận tốc, gia tốc), phương trình momen (lực) sẽ là yếu tố quyết định đến giải đúng bài tập.

Nguồn: https://mindvietnam.com/

Xem thêm: https://mindvietnam.com/category/thu-thuat

Related Posts

Leave a Reply

© 2023 mindvietnam.com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress